O firmie
Analizy finansowe, badanie bilansu
Ekspertyzy gospodarcze
Doradztwo finansowo-inwestycyjne
VAT-REFUND
Szkolenia
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Kadry i płace
Elektroniczna archiwizacja dokumentów
Kontakt

ELEKTRONICZNA ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

  • 140 krotna redukcja powierzchni magazynowej!!!
  • Redukcja 70% kosztów prowadzenia archiwum
  • Elektroniczne przechowywanie dokumentów
  • Dostęp do dokumentu w ciągu kilku sekund wszędzie w zasięgu sieci Internet
  • Optymalizacja obiegu dokumentów
  • Szyfrowany dostęp do dokumentów
  • Bilingi dostępu do dokumentów

Opracowywanie i wdrażanie standardów obiegu e-dokumentów w przedsiębiorstwie

POBIERZ OFERTĘ
CAF HETMAN Sp. z o.o. © 2014  |