CKD Hetman © 2009  |  Polityka prywatności

Oferta - Doradztwo Inwestycyjne, Obsługa Kadrowa, Płacowa, Sprawozdania - Warszawa.


Centrum finansowe Hetman oferuje profesjonalną obsługę firm. Zapewniamy doradztwo inwestycyjne, obsługę kadrową i płacową, oraz rzetelne sprawozdania finansowe. Powierzane nam zadania wykonywane są przez grupę doświadczonych pracowników, dzięki nam kadry i płace Twojego przedsiębiorstwa będą stać na wysokim poziomie. Specjalizacją naszej firmy jest: doradztwo inwestycyjne i finansowe, obsługa kadrowa i płacowa, sprawozdania finansowe. Zapraszamy do naszego biura: Warszawa ul. Ostródzka 87.

1. Pełna księgowość (księgi handlowe)

 • prowadzenie pełnej księgowości stosownie do postanowień Ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz 591)
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • reprezentowanie interesów Klienta w wyżej wymienionych instytucjach
 • doradztwo księgowe w zakresie prowadzonej księgowości

2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Wykonywanie wszystkich czynności, do jakich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 105, poz.1199), zobowiązany jest Przedsiębiorca wobec organów finansowych i podatkowych oraz innych organów i osób w sprawach finansowo-księgowych

3. Nadzór księgowy

 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentacji księgowej
 • sprawdzanie prawidłowości dekretacji dokumentów księgowych
 • sporządzanie comiesięcznych wydruków zapisów księgowych
 • udzielanie instruktażu służbom księgowym firmy w zakresie przygotowywania dokumentacji źródłowej niezbędnej do wykonania usługi przez nasze biuro rachunkowe
 • doradztwo finansowo-podatkowe

Doradztwo personalne i obsługa kadrowo-płacowa

 • rekrutacja pracowników
 • szkolenia
 • opracowanie regulaminów pracy i wynagrodzeń
 • opracowanie systemów motywacyjnych dla pracowników
 • przygotowywanie umów o pracę
 • wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń wynikających z zatrudnienia
 • sporządzanie listy płac wraz z wyliczeniem podatku od osób fizycznych, składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń wraz z paskami z wyliczeniem miesięcznego wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników
 • sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania listy płac
 • sporządzanie na koniec roku podatkowego rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nie korzystających z ulg i zwolnień po otrzymaniu oświadczenia od pracownika
 • sporządzanie na koniec roku podatkowego rozliczenia PIT-11 dla pracowników firmy i przesyłanie do urzędów skarbowych
 • doradztwo kadrowe w pełnym zakresie

Doradztwo finansowo-inwestycyjne

  doradztwo inwestycyjne i finansowe
  sporządzanie opracowań:
       biznes plany
       wnioski kredytowe
       analizy ekonomiczne
  poszukiwanie optymalnego finansowania dla Klienta
  badanie rynku
  opinie
  inne na życzenie Klienta

Zakładanie i organizacja firm

 • wybór formy prawnej
 • umowa spółki
 • rekrutacja pracowników
 • rejestrowanie w urzędach
 • zakładanie ksiąg